Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Stockholm den 21 augusti 2001

  TILL: Regeringskansliet och Utrikesdepartementet

    Med anledning av den senaste utvecklingen i Libanon.

  Under den gångna veckan grep och arresterade den libanesiska arméns underrättelsetjänst mer än 200 kristna libaneser. Motiven till massarresteringarna är politiska. Arresteringarna skedde under och efter en fredlig manifestation som kritiserade Syriens militära ockupation av Libanon.  Personerna i fråga uttryckte sin politiska åsikt. Förhoppningen och syftet med manifestationen var att öka demokratin i Libanon.

 propositionen Sveriges utrikespolitik Sept/01, redovisas under avsnittet Mellanöstern, att Israels tillbakadragande från södra Libanon innebär ett stort steg mot normala förhållanden i det sargade Libanon. Men de verkliga förhållanden efter Israels tillbakadragande var att Hizbollah-milisen tog över makten i området istället för Libanons officiella armé, vilket medförde hårda pogromer på den kristna befolkningen. Samtidigt underlåter regeringen att omnämna Hizbollah-milisen och Syriens militära närvaro i Libanon samt dess konsekvens på stabiliteten i landet. Regeringen menar väl inte att närvaron av främmande trupper i Libanon idag är tecken på att det råder normala förhållanden i landet. Formuleringen i propositionen får nu åtskilliga kristna organisationer i Sverige att ifrågasätta Sveriges neutralitet och ambition att förmå samtliga parter i Mellanöstern att respektera folkrätten.

Med hänvisning till ovanstående vill vi, undertecknade, att utrikesministern,

1.       skall fördöma frihetsberövanden och kräva att arresteringarna upphävs omedelbart,

2.       i nästkommande proposition beakta Syriens militära närvaro i Libanon och

3.       förmå den libanesiska regeringen att respektera folkrätten och mänskliga rättigheter i området

 Vi ser fram emot ert svar

 Koalitionen för Libanons och Orientens kristna

E-mail: klok.sverige@swipnet.se

Arameiska Demokratiska Organisationen

E-mail: aramaic@aramaic-dem.org  

Libanesiska Kristna Församlingen

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt