Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Underrättelseverksamhet bland det syrianska folket

Vid flera tillfällen har det framkommit i massmedia att det finns vissa element bland den syrianska befolkningen som tar den syriska regimen i försvar. På senare tid kan vi konstatera att inte enbart ett fåtal kollaboratörer förråder sitt folk, utan också ledande personer, såväl kyrkliga som profana, skryter med det ”välstånd” som finns i Syrien.

  Innan vi går in på att bemöta kritiska röster, vill vi först deklarera att vi helt och hållet instämmer i kritiken när det gäller kritiken mot vissa personer i den egna gruppen som påstår att det inte förekommer något förtryck eller förföljelse i Syrien, att de borde flytta tillbaka! De ca 3000 personer, som påstås har ”röstat” på diktatorns son Bachar, borde i ärlighetens namn erbjuda sin plats, dvs. PUT åt bättre behövande. Det är helt obegripligt för oss hur man kan försvara ett förtryckarregim som man har flytt ifrån!

  Visserligen kan vi förstå att vissa personer inte vågar uttala sig negativt om staten Syrien på grund av rädsla för repressalier, men det är oförsvarbart att man måste krypa till ”valurnorna”, för att blidka regimen. Vi är medvetna om att syriska medborgare bosatta i Sverige är rädda för att deras släktingar i hemlandet blir utsatta för repressalier ifall de kritiserar regimen i Syrien, men man behöver inte gå så långt som att sälja sin själ!

  Utvecklingen har gått så långt som att syriska agenter i skepnad av ambassadörer infiltrerar det arameiska/syrianska folket. Ett konkret bevis på det är att den syriska ambassadören i Sverige tar varje tillfälle i akt för att våldgästa oss i syfte att spionera för regimens räkning. Att han gör det kan vi ha överseende med, men att vårt folk och kyrka släpper in honom kan och får vi inte acceptera!

  I ljuset av det ovannämnda, kan man förstå ansträngningarna hos Södertälje kommun att utse staden Kamishli till sin vänort, något som, utan tvekan, skulle ha förödande konsekvenser. Tanken är inte bara befängt utan också livsfarlig! Hur kan man överhuvudtaget komma på en sådan tanke när man tar i betraktelse att staten Syrien utgör en diktatur och styrs av en envåldshärskare? Det vore inte bara ett fatalt misstag om Södertälje kommun gick med på en sådan begäran! Kommunen kanske inte är medveten om att den går, bland annat, i vissa affärsmäns ledband, som drivs av egenintressen. Ty dessa vill hitta nya illegala vägar för att kunna smuggla både människor och utländska varor så som ”raki”!

  Hur som helst, kommer vi inte att stilla titta medan denna farliga utveckling fortskrider. I första hand gäller det att befria det syrianska arameiska folket från den skräck som diktaturregimen i Damaskus har sått i både hjärta och själ. Dessutom kommer vi att avslöja de element som kollaborerar och går denna avskyvärda regims ärenden.

Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt