Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb

Fred i Libanon! Ska FN lyckas I Libanon denna gång?

Ska FN lyckas i Libanon?

av: Svenska Freds i Uppsala

I Libanon var det meningen att freden skulle ha kommit 1990. Ett fredsavtal skrevs under i Saudiarabien och FN nöjde sig då med att Arabförbundet skulle hjälpa Libanons och Syriens militär att implementera detta avtal. Detta skedde inte och medan FN och hela världssamfundet prioriterade andra länder och kriser låg Libanon under Israelisk ockupation på 5 % av sitt territorium och 95 % låg under den Arabisk Syriska republikens ockupation.

Under denna tid hade Libaneser ute i världen konstanta aktioner och lobby arbete på olika sätt för att få sina nya ledare i de nya länderna att öppna ögonen igen för Libanon. Israel lämnade Libanon år 2000 och kvar återstod ockupanten som hade alltså hela landet nu i sin hand. Inne i Libanon hade studenter och andra grupper i det civila samhället haft fredliga demonstrationer innan år 2000 och de hade alltid mötts av en brutal militärpolis. Efter 2000 blev det lättare att demonstrera men fortfarande kunde man hamna i fängelse om man kritiserade den Syriska militära närvaron i landet. Till slut lyckades den Libanesiska diasporan att få stormakterna USA och Frankrike att stödja en resolution under FN:s ledning som kallar på alla ickelibanesiska beväpnade grupperna i Libanon att avväpnas och/eller lämna landet. Resolutionen kom att få namnet, UNSCR 1559. Enligt denna resolution skall Syrien lämna Libanon, Palestinierna skall avväpnas och Hizbullah rörelsen lämna in sina vapen och bli ett vanligt politiskt parti om de så önskar. Efter denna resolution och mordet på premiär ministern Rafic Hariris mord i år har Libaneserna börjat en revolt mot regimerna i de bägge länderna, revolten kom att kallas, Cederrevolutionen. Syrisk militär lämnade till slut sina poster i Libanon men fortfarande har Palestinier och Hizbullah sina vapen öppet utan att staten kan säga något. Resolutionen stöds nu av ¨The Lebanese International Committee for UNSCR 1559.

Denna Kommitté har haft flera konferenser för att världssamfundet inte skall glömma bort Libanon igen. De har hållits ibland annat Brasilien, Washington och Boston. Nu hade turen kommit till Stockholm och konferensen hölls den andra december med parlament ledamöter som talare och andra politiker och organisationer närvarande. Turnén fortsätter med Bryssel i januari och så vidare. Alla fredsvänner är välkomna att engagera sig i denna kommitté på det sätt man kan.

Ni kan kontakta mig när som helst genom att ringa eller skriva.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt