Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb

Kopterna är förföljda i Egypten

091116

Kopterna i Egypten är utsatta för öppen förföljelse i sitt historiska hemland kring Nilen. Politisk islam har sedan länge fått ett fotfäste i landet med Muslimska Brödraskapet som största parti. Under senare år har man sett hur det växt fram en hatstämning hos allmänheten gentemot den koptiska urbefolkningen. Allt detta sker inför ögonen på myndigheterna.
Kopterna i Egypten fanns redan på faraonernas tid. De har ett stolt och rikt kulturellt arv och gruppen har gjort egna avtryck på världscivilisationen.
De blev kristna vid vår tideräknings början efter det att aposteln Markus börjat sprida kristendomen omkring år 61 efter Kristus. Kopternas kyrka har sina rötter i urkyrkan och kopterna är stolta över att det var de som tog emot Den Heliga Familjen när den måste fly från Betlehem och söka skydd i Egypten.
I Kairo bor kopterna under eländiga förhållanden i det som kallas Sopstäderna. De flesta ligger under fattigdomsgränsen och måste kämpa varje dag bara för att överleva – medellivslängden är bara 50 år.
Staden har sedan många år dumpat soporna i de kristna förstäderna. Det leder till hälsoproblem, men också till sociala problem. Kopterna som bor i Kairo kan känna att de utsätts för orättvisor varje dag. De flesta höga befattningarna är reserverade för muslimer. En kopt kan aldrig drömma om att få ett arbete som motsvarar hans eller hennes meriter. De lever under förhållanden som är annorlunda jämfört med muslimska medborgare – de är andra klassens medborgare. Varje dag släpar de sig genom livet i Kairo med dubbla bördor. Kopterna tatuerar ett kors på sin hand för att stolt visa sin tro – men korset blir också en börda att bära i det vardagliga livet.
I andra delar av Egypten, särskilt på landet i så kallade övre Egypten, har de kristna andra problem. Där är det bristen på upprätthållande av lagen kombinerat med fanatiskt hat mot de kristna från muslimernas sida, som skapar problemen. Människor lever i ständig fruktan. En olycka kan exempelvis leda till att en hel by vänder sig mot de kristna och kräver hämnd och attackerar både personer och egendom. Polisen är vanligen både blind och döv eller i bästa fall bara oförmögen att göra något. Om de kristna skulle slå tillbaka skulle de få majoriteten av människorna i grannbyarna emot sig, och de byarna skulle ha stöd av statens institutioner.
De kristna i Egypten lever i ett samhälle som behandlar dem som om de inte vore riktiga egyptier och de har betydligt sämre rättigheter jämfört med resten av befolkningen. Apartheidreglerna i Egypten måste upphöra och de 10 miljonerna kopter behöver få tillbaka friheten i sitt eget land, så att de kan känna sig som fullvärdiga medborgare.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt