Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb

 

Den libanesiska och den isrealiska armén verkar gemensamma fiender.

För inte länge sedan drabbade den libanesiska armén och några Palestinska gerillamän samman. Dessa gerillamän tillhörde Abou Mousa, Abou Nidal och Ahmad Gibrils och förmodligen flera andra terrorist grupper. Samman drabbningen ägde rum vid gränsen mellam Syrien och Libanon där gerilla grupperna har sina träningsläger sedan många år tillbaka! Under striderna dödades en libanesisk armé soldat.

Knappt en vecka efter denna händelse ägde en ny konflikt rum i landet. Denna gång var det mellan den isrealiska armén och samma gerillagrupper men denna gång med stöd av den Libanesiska Islamistiska Hizbollah gerillan. Efter att den Palestinska Islamistiska Jihad hade avfyrat racketer mot norra Isreal, besvarade den isrealiska armén elden med att skjuta mot palestinska mål i södra Libanon och gränsen mellan Libanon och Syrien i Bekka dalen. Samman- drabbningen resulterade i skadade på båda sidor.

Inom loppet av en vecka hade både den libanesiska och den isrealiska armén bekämpat samma målgrupper med samma antal förluster.

Var det som inträffade av ren slump eller har konflikten mellan Libanon och Isreal å ena sidan och dessa grupper å andra sidan tagit en ny vändning efter den syriska arméns tillbakadragandet från Libanon?

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt