Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb

Diktatorn och de kristna

De kristna i Mellanöstern har i åratal varit beroende av starka ledare som erbjuder minsta möjliga beskydd, i gengäld måste de kristna vara lojala och ge denna diktator sitt fulla stöd. Denna vana har sitt ursprung i början av islams expansion på icke arabisk mark för 14 sekel.
Problemet är och har varit att med denna formel kommer de kristnas öde alltid att vila i händerna på en person. Varje gång ledaren byts skakas den kristna befolkningens existens.

Allt de kristna i Mellanöstern vill är att få leva i stater som respekterar människan för vad den gör och inte i vilken bok den vill läsa och leva efter.
Enda chansen för de kristna att leva i trygga nationer oavsett vilken ledare som styr är genom att antingen leva verklig demokrati där mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan människor råder, inte bara för den muslimska majoriteten. Samhällen där alla medborgare är lika inför lagen med samma rättigheter och skyldigheter.

Det andra scenariot för att säkra sin framtid är att få styra sig själva. En rättighet Förenta Nationerna (FN) gav alla folkslag när den bildades under förra seklet. Detta kan göras i Mellanöstern utan att upplösa någon stat eller skapa nya i form av olika sätt av decentralisering som federala system eller autonoma styren.

Dessa system är beprövade i både öst och väst med mycket goda resultat. I Mellanöstern kan detta appliceras främst i Libanon, Syrien och Irak. Geografiskt är det Libanon berget i Libanons centrum (Jabal Lebnen), de kristnas dal i Syrien (Wadi an Nasara) i västra Syrien plus eventuellt al Hasake provinsen i östra Syrien och Nineveh dalen i norra Irak. Allt för ofta löses problem i Mellanöstern utan att ta hänsyn till de kristna Araméernas intressen. Detta bör ändras nu om den så kallade arabiska våren ska blomma.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt