Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb

Roni Doumit kämpar för ett arameiskt Libanon

 

 

 

den 5 oktober 2012
Jean Azar

Roni Doumit, styrelsemedlem i Arameiska Demokratiska Organisationen, är den första arameiska kandidaten i Libanons parlament och är den första arrangören av en arameisk (syriansk) festival i sitt hemland.

Bahro Suryoyo har träffat den libanesiske politikern Roni Doumit om hans politiska uppdrag, musiken och inte minst om araméernas (syrianernas) framtid i cederträdens land.

Många har säkert läst hans utrikespolitiska uttalanden på ArDO där han sitter som styrelsemedlem och ansvarig för utrikesrelationer sedan tio år tillbaka. Men Roni Doumit är mer känd för att ha varit den första kandidaten till det libanesiska parlamentet för partiet Arameiska Demokratiska Organisationen (Al tanzim al arami al demokrati) som har huvudsyftet att försvara de arameiska (syrianska) frågorna i Libanon och övriga Mellanöstern.

Målet med partiet som Roni Doumit representerar är att alla araméer (syrianer) i Mellanöstern ska känna sig trygga och integrerade till hundra procent. De jobbar med att förena alla arameisktalande kyrkor i Mellanöstern under den ursprungliga benämningen aramé och vill propagera för en arameisk stat som i sig kan lösa de problem och bekymmer den här folkgruppen kan tänkas ha.

– Araméerna (syrianerna) i Mellanöstern ska få möjligheten att utveckla sin identitet och kultur på ett naturligt sätt för att säkra deras överlevnad i en föränderlig värld, säger Roni Doumit.

Ideologiskt är Al tanzim al arami al demokrati ett liberalt parti när det gäller ekonomi, konservativt när det gäller i kultur och traditioner och kristet när det gäller religiös åskådning och deras viktigaste mål är en fri arameisk (syriansk) stat i Libanon. Deras väljare är alla individer eller grupper som vill att Mellanösterns kristna ska vara fria i sitt land. Främst handlar det om medlemmar i olika kyrkliga trossamfund.

När Roni Doumit får frågan om hur många röster hans parti får i de libanesiska valen svarar han diplomatiskt att partiets trodeltagande inte handlar om hur många röster de får utan snarare om hur många de kan nå ut till med sitt budskap.

Utöver politiken har Roni Doumit varit engagerad i det kulturella livet i Libanon. Han arrangerade den första arameiska (syrianska) musikfestivalen i hans hemby Tannourine, vilken är världens största maronitiska by. Tanken med festivalen som Roni Doumit drog igång 2008 var att förena de arameiska (syrianska) grupperna i Mellanöstern och i världen för att samlas och njuta av varandras kulturyttringar och samtidigt komma närmare varandra. Dessvärre har inte musikfestivalen kunnat upprepas till en återkommande tillställning på grund av att för få sponsorer har haft viljan eller möjligheten att bidra med sitt ekonomiska stöd till projektet.

Roni Doumit arbetar och strävar hela tiden mot att förena och stärka den arameiska (syrianska) gruppen. Detta kan enligt honom vara möjligt genom att folkgruppen får ett eget land och att de olika grupperna inte får hamna i konflikt med varandra.

– Vi måste lära oss av andra men även av varandra. Mellanöstern går igenom en mycket svår tid, den svåraste sedan andra världskriget. Då ritades kartorna om och flera folkslag fick styra över tilldelade landområden. Tyvärr lämnades vårt folk utanför. Idag måste araméerna (syrianerna) tas med i beräkningarna i samband med konfliktlösningarna i Mellanöstern, anser Roni Doumit.

Omvärlden måste alltså ta tillvara på araméernas intressen och inte lösa internationella oroshärder på deras bekostnad. Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO) vill ha autonomi för araméerna (syrianerna) i Ninevehdalen i Irak, ett etablerat arameiskt (syrianskt) erkännande i Syrien och ett turkiskt erkännande av Seyfo, folkmordet 1914-1915.

Jean Azar

bahro

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt