Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb

Storsyrien har aldrig varit en verklighet20121020
Många arabister, baathister och syrienister gillar att drömma sig bort till gamla tider då staterna Syrien och Libanon brukade vara en enhet. Detta är dock enbart en dröm och har aldrig existerat i verkligheten, inte med den historia vi känner till i alla fall.

På Romartiden var området uppdelat i Syrien 1 med huvudstaden Antiokia. Syrien 2 eller Salutaris och sträcker sig i syd till Homs. Syrien 3 och täcker allt söder om Homs runt dagens Libanesiska gräns och styrdes av Damaskus. Phoenicia Libanesia var syd väst om Homs och väst om Damaskus och inkluderade större delen av Libanon berget och Bekaa dalen. Den fjärde delstaten hette Phoenicia maritima och täcker hela dagens Libanesiska kust och del av Libanon berget. När araberna började invadera området norr om den Arabiska halvön intog man alla större städer och andra stora områden i den bördiga halvmånen men man fick göra halt vid Berget Libanons fot. Där kunde Maroniter och andra kristna fortsätta att styra sitt område i flera hundra år framåt, de grundade Marada staten.
På 11 och 1200 talen tillhörde norra Libanon den orientalisk kristna Tripoli och mellersta med södra Libanon styrdes då av den romersk katolska Jerusalem. I dagens Syrien styrde då muslimska Seldjuker. Sedan islamiska arabiska invasionerna på 600 talet har dagens Syrien varit under muslimskt styre, så har alltså inte varit fallet i Libanon. Från 1300 talet och framåt såg kristna Libanon många nederlag och det fanns perioder då Libanon berget som utgjorde stommen i den kristna staten låg under diverse muslimska erövrare, den senaste och som varade längst var den osmanska. Trots den osmanska ockupationen av Libanon hade maroniterna lyckats behålla en form av autonomi eller självstyre, något som inte många andra områden under Osmanska riket kunde åtnjuta. Fransmännen kom in i slutet på 1800 talet och de kristna börja återfå mer och mer autonomi från osmanerna. När osmanska riket föll och fransmännen skulle administrera regionen tills nationerna kunde komma på fötter och bilda sina stater var det en självklarhet med att en libanesisk stat skulle bildas. I brist på tradition för kungar som styrt denna del av området så kunde en republik bildas med många likheter med den franska republiken. Sunniterna i Syrien kunde då bilda sin stat i Syrien och maroniterna sin stat i Libanon.
 

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt