Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb

Maroniterna- vilka är de?

Maroniter är en kristen grupp i Mellanöstern. De är inte ett eget folkslag utan tillhör en och samma kropp som flera andra kristna grupper såsom Syrianer, Melkiter, Kaldéer, orientaliska Grekisk ortodoxa med flera. Alla dessa grupper kan man säga utgör det arameiska folket.

 Maroniterna är uppkallade efter munken och helgonet Saint Maroun som levde på 400 talet och med hjälp av hans närmaste elever spred kristendomen i västra Syrien och bland Libanon bergens befolkning. Folket i bergen tog till sig den nya religionen och blev kallade Maroniter efter sin mästare Maroun.

 Med arabernas erövringar i området och islams spridning på 600 talet flydde många kristna från området som kallades den bördiga halvmånen och tog skydd i dem svåra och höga Libanon bergen.

Dessa grupper smälte in och många anslöt sig till den Maronitiska kyrkan.

 Den nya starka Arameisk Maronitiska befolkningen utropade sin självständiga stat på 700 talet och bevarade sin självständighet från arabernas rike som blev allt större och mäktigare med åren.

Maroniternas stat kallades ´´Marada staten´´ och behöll sin självständighet trots kontinuerliga försök att kuvas av araberna fram till 1305 då staten föll efter att europeiska kristna lämnat Mellanöstern och muslimernas arméer kunde samlas mot den enda levantinska Arameiska kristna staten.

 Marada betyder den som revolterar eller inte böjer sig för någon och det var precis det som folket alltid kämpade för att slippa göra.

 Maroniterna på Libanon bergen lyckades till slut driva bort muslimska soldaterna men snart skulle ett nytt imperium tar makten i hela Mellanöstern, nämligen den osmanska. De lyckades inte ta över området helt men man fick in stora hövningar som styrde området att blil på deras sida mot folket.

Detta skapade en onormal situation som innebar flera revolter och som på 1840 och 1860 exploderade. I båda tillfällen skedde massakrer på Maroniterna då Osmanska imperiet var allierat med Maroniternas grannar, Druserna och som de beväpnade. Druserna fick vara ledare över Maroniterna som ju historiskt var först i landet och brukade landet i årtusenden.  Detta var ännu en anledning till de olika revolterna. 1860 hade problemen växt till sin topp och den osmanska armén sa sig vilja skapa fred i området så de samlade in alla vapen från båda stridande parterna. Strax efter detta gav man allt vapen till Druserna och lät dem begå det hemskaste massakrerna på Maroniterna och riva ner deras helgedomar och ägodelar. Efter dessa händelser och efter flera nödrop från Maronitiska kyrkomän till Europa men främst till Frankrike kom äntligen hjälp från väst och Frankrike kom till undsättning. Frankrike kom in och stoppade massakrerna. Från den tiden finns det en stark och fast relation mellan Frankrike och just Maroniterna.

 Efter första världskriget fick Frankrike i uppdrag att ha mandat över Libanon tills landets olika myndigheter kunde börja fungera och landet kunde styra sig själv. 1943 kom självständigheten från Frankrike och Maroniterna skulle nu bygga en republik tillsammans med sina syskon i de andra kyrkorna och den andra folkgruppen som hade funnits i Libanon bergens utkanter sedan mitten på 600 talet, nämligen de muslimska araberna.

 Maroniterna förvandlade detta land till en fungerande stat med mycket högt välstånd tills allting kollapsade 1975 med ännu ett krig från alla muslimska och arabiska regimer.

Idag finns det bara en lösning om man vill titta in i framtiden. Lösningen är antingen en egen stat som förr i tiden eller en federal stat där kristna har rätt att styra sig själva.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt