Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb

Moské i Stenhagen segregerar mer

Publicerad 2011-03-18

Stenhagen lider redan av svårigheter med medborgare som har svårt att integreras i svenska samhället – en moské mitt i området skulle vara det största slaget mot integrationen.

Svenskar med rötter i Sverige kommer att flytta från området och inga nya kommer att se det attraktivt att flytta in medan den nya gruppen muslimsvenskar kommer att se sig manade att flytta hit.

Vi får en bild om två år där 90 procent av dem som bor i Stenhagen är nya svenskar, är det ett lyckat försök att integrera nya svenskar i det svenska samhället?
Islam är inte uppdelat efter olika inriktningar som kristendomen är. Om du får en katolsk, ortodox eller protestantisk kyrka till granne kan du vara säker på vilken inriktning denna kyrka kommer att fortsätta med.

Inom islam kan det vara så att de som bygger nu kan se på islam på ett sätt, men det finns inga garantier att det i framtiden kommer att vara samma tolkning av islam som råder i moskén.

Vi vet av andra moskéer i Europa att den saudiska wahabismideologin antingen öppnar moskéer från början eller glider in med tiden och sätter agendan.
Bespara Stenhagen denna möda – nu och senare. Av allt som Uppsala kommun diskuterar i dag och kommer att diskutera i morgon är detta det viktigaste och största ...  tiden kommer att bevisa detta, men då kan det vara för sent.

www.direktpress.se

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt