Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb
 

Henry Morgenthau Amerikas ambassadör i Turkiet (ottomanska riket) mellan 1913-1916

“Deras passion för att turkifiera landet verkade logiskt kräva utrotning av all kristna – greker, syrianer och armenier . hur mycket de än beundrade de muslimska erövrarna under 1400- och 1500-talet, trodde de enfaldigt nog att dessa stora krigare hade begått ett ödesdigert misstag, eftersom de hade makten i sin hand att fullständigt utplåna den kristna befolkningen och underlät att göra så….. ”

Och han säger på ett annat ställe:

”…Armenierna är inte de enda undersåtarna i Turkiet som drabbats av policyn att göra Tukiet till en exklusiv stat för turkarna.  Händelsen som jag berättat om armenierna skulle också, med viss modifikation, ha handlat om greker och syrianer……turkarna beslöt i efterhand att använda samma metoder i större skala inte enbart mot grekerna utan också mot armenierna, syrianerna, nestorianerna och andra undersåtar. Faktum är att Bedri Bey,  polismästare i Konstantinopel  själv berättade för en av mina sekreterare, att turkarna hade fördrivit grekerna så framgångsrikt  att de hade beslutat sig för att applicera samma metod på alla raser i imperiet.” 

(Henry morgenthau, the tragedy of armenia, london 1918 s.8, 10. översatt från denna boks engelska syrians till svenska termen syrianer i boken Svärdets år av Bertil Bengtson)

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt