Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb

 

Uppsalas nya professor hyllar de fanatiska Islamisterna

Det har funnits flera experter på islamistiska partier i Sverige och visst har de flesta varit för snälla mot islamisterna och deras ideologier men nu har man kanske nått taket i samband med den nya Uppsala Professorn Mattias Gardell.

Jag skulle inte ha reagerat om det inte var för den falska propagandan som professorn kom med i sitt föredrag på Universitetshuset som var arrangerat av den respekterade ¨Utrikespolitiska föreningen¨.

Professor Gardell föreläste en hel timme om demokrati i Mellanöstern och vilket toppjobb islamistpartier som Muslimska brödraskapet och Jamaa islamiya gör i Egypten och andra länder i Mellanöstern och de muslimskstyrda länderna. Vad Mattias glömde att nämna var något oerhört viktigt som är inkluderat i ordet demokrati så som vi är vana vid i Sverige.

Denna del är kapitlet som tar upp meningen ¨alla har samma rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt land¨. Vad professorn utelämnade var att för att ett parti ska få kallas islamistparti som måste den ligga mycket nära den Muslimska sharialagen och med andra ord skall olika element finnas med och implementeras. Något som då blir aktuellt är införandet av ¨dhimmi systemet¨.

Detta system som ger de olika medborgarna olika lagar beroende på vilken religionstillhörighet de har. Med klarare språk så innebär det att judar och kristna blir ett andra handsfolk och icke religiösa behandlas sämst i samhället medan muslimer får sitta på första plats och får tillgång till allt vad staten har att erbjuda.

Sverige är ett land som länge har kämpat både på hemmaplan och internationellt för att minoriteter ska få kunna leva i fred och få samma status som majoriteten i varje land de lever i. Allt det Sverige står för rensas med detsamma i och med att man låter partier som Muslimska brödraskapet, Jamaa Islamiya, Hamas, Hizballa, Al Qaida med flera ta över i ett visst land.

Allt detta betyder inte att minoriteter har det bättre idag i de olika muslimskstyrda länderna. Regimerna i dessa länder är dåliga och korrupta och inte heller dem erbjuder lika rättigheter för alla medborgare. Detta ska man kämpa mot med fredliga och demokratiska medel genom att stödja riktiga demokratiska partier och organisationer i respektive länder. Partierna som professor Gardell hyllar för sina goda gärningar och rättvisa styre tillhör dock inte sådana som står för ideologin som förespråkar lika rättigheter och jämlikhet.

Ett faktum ska vi nämligen inte heller glömma här och det är att om Professor Gardell planerar att fortsätta sina besök till Mellanöstern och särskilt till kära Egypten där han har tillbringat sina 3 sista år så gäller det att han har tungan rätt i mun här i Sverige så att han inte trampar dessa grupper på tårna för då blir det problem. Kanske kan det vara en anledning till hans underliga slutsatser och analys av situationen. En annan orsak kan nog också vara hans fullständiga stöd med egen vilja, precis som han alltid brukade försvara det Amerikanska ¨Nation of Islam¨ varje gång de fick kritik mot sig. Denna grupp som ideologiskt inte ligger långt från deras bröder i Mellanöstern.

Jag ber Professor Gardell att läsa mera källor på Arabiska så att dessa grupper inte ska ha lurat han på något sätt. Det är nämligen känt att sådana organisationer brukar översätta sina skrifter på ett sätt som får den västerländske läsaren att inte bli chockad som den annars skulle bli om den läste den riktiga versionen.

Vi hoppas professorn blir lite neutralare i framtiden för det vilar ett ansvar på han då han ska inspirera många nya studenter som ska ut till livet och påverka samhället.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt