Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

English

Av.Roni Doumit Harb

Kort beskrivning av kristnas situation I Mellanöstern

20120314

Av Mellanösterns ca 150 miljoner invånare räknar man med att ca 15-20 miljoner är kristna. Diasporan blir allt större och vissa kyrkor har sannolikt fler medlemmar utanför regionen än i den.

Ursprungsbefolkningen i Mashreq länderna är kristna araméer tillhörande olika kyrkor. Det finns även ett begränsat antal armeniska kristna i alla länder i Mellanöstern. Egyptens kristna är kopter och även de är ursprungsbefolkning där.

Läget för de kristna i de olika staterna:

(Syrien, Jordanien, Egypten, Israel, Irak och Libanon)

Syrien som beräknas ha ca 10 % kristna eller ca 2 miljoner anses har varit ett av de tryggaste för de kristna men kyrkornas medlemmar har haft en begränsande roll i samhällets utformning. De kristna araméerna där tillhör främst orientens grekisk ortodoxa filial och den syrisk ortodoxa.

I Jordanien beräknas andelen kristna ha minskat från 5 till 3 % mellan 1970 och 2010. Idag räknar man med att mellan 200 000 och 300 000 av jordanierna är kristna. Där lever de kristna tryggt men på samma sätt som i Syrien har man inget med statens angelägenheter att göra. Största kyrkorna är orientens grekiska filial, olika protestantiska kyrkor och den syrisk ortodoxa.

Egypten beräknades 2005 ha mellan 8 och 16 miljoner kristna, huvudsakligen kopter. Kopterna drabbas dagligen av direkt diskrimination. Mord, våldtäkt och tvångskonvertering är vanliga inslag i landet.

Av Israels ca 20 % icke judar är ca 10 % kristna araméer tillhörande olika kyrkor, främst orientens grekiska filial, maronitiska, syrisk ortodoxa och olika protestantiska.

De kristna behöver inte göra värnplikt och förlorar därför chansen att nå viktiga poster. Antalet araméer i Israel ökar sakta men säkert.

Irak beräknades ha ca 1,5 miljoner kristna innan Saddam Husseins fall. Idag räknar de flesta med att antalet kristna har minskat till ca 400 000 och finns främst i norra delarna av landet. Största kyrkorna där är den kaldéiska, syrianska och assyriska.   

Libanon är det enda land i Mellanöstern där kristna dominerat på alla sätt och där de fortfarande har betydande politiskt inflytande. De kristna araméerna där är ca 50 % och tillhör 13 olika kyrkor, främst den maronitiska, orientens grekisk ortodoxa filial och melkitiska.  

Alla kristna i Mellanöstern håller ett öga på Libanon. Lämnar de kristna också detta land i större utsträckning så kommer läget att vara riktigt illa.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt